Оксигенат

Оксигенат  біологічний

Оксигенат  біологічний – компонент для сумішей  з бензином, призначений для виготовлення сумішевих бензинів та  альтернативних видів  рідкого палива для двигунів внутрішнього  згоряння  з іскровим  запалюванням.

Основними споживачами оксигенату  є підприємства паливно-енергетичного комплексу.


Тож  пропонуємо  до  уваги  виробників наш новий  продукт – ОКСИГЕНАТ БІОЛОГІЧНИЙ-КОМПОНЕНТ ДЛЯ СУМІШЕЙ З БЕНЗИНОМ, який  виготовляється на потужностях  ДП «Гайсинський спиртовий завод» згідно  ТУ У 20.5-37199618-009:2012
, та забезпечує стабільність фізико-хімічних показників  та  показників  безпеки.

Оксигенат  представляє  собою  біотехнічну  продукцію, яку одержують шляхом  зневоднення багатоскладової суміші летких метаболітів, властивих для біохімії спиртового бродіння (одноатомні спирти, етери, альдегіди, кетони та  інші  супровідні сполуки),  збагачену сполуками хімічних  перетворень із вибірковим залученням вищезазначених метаболів на проміжній стадії одержання бражного дистиляту та  стабілізовану (вуглеводними) добавками на стадії одержання кінцевої товарної продукції.

Зазначену суміш метаболітів отримують мікробіологічним синтезом з використанням у  поживному середовищі нетрадиційних видів енергетичної (вуглеводвмісної) рослинної сировини та  інших цукровмісних побічних продуктів.

Оксигенат: кисневмісна органічна сполука, яка може бути використана як паливо або добавка до палива, наприклад різні спирти і прості ефіри.