Компонент моторного палива альтернативного

Компонент моторного палива альтернативного

        Компонент моторного палива альтернативний (КМПА) іокомпонент) - є кисневмістною етил-органічною сполукою, що підвищує октанове число і цим  забезпечує високу детонаційну стійкість палива.

           КМПА (біокомпонент) призначений виробникам біопалива (сумішевого бензину), етілтретбутілового ефіру, дизельного палива, у тому числі на базі етилового ефіру жирних кислот, присадок і їх пакетів (добавок). 

          КМПА (біокомпонент)  - безбарвна або жовтувата рідина, без нерозчинних або зважених домішок або часток.

Октанове число - 106 (моторний метод), 117 - по дослідницькому. Не мутніє, не жовтіє на сонці, не розшаровується, не дає осад.

    Основне призначення КМПА (біокомпонент) - використовується як високооктановий компонент для одержання високооктанових неетилованих, екологічно чистих бензинів.


СКЛАД (масова частина %):

Вода - не більш 0,2 (2572-94 згідно ДСТУ

Бензин - 1,2

Ефір метил-трет-бутиловий - 0,2

Етил-органічні кисневмісні сполуки (С2Н5ОН) - 98,4

 

Основні фізико-хімічні показники КМПА:

 - щільність при температурі 20 °З - не більше 791 кг/м3;

- компонент моторного палива альтернативний;

- масова  частка основних компонентів (етанолу) - не менше 98,00%;

- концентрація біоетанолу для підвищення октанового числа з ОЧИ92 по ОЧИ95 - 4,32,% мас;

- октанове число, дослідницький метод (ОЧІ) - 117;

- октанове число, моторний метод (ОЧМ) - 106;

- клас небезпеки - 3;

- механічні домішки - відсутні;

- температура самозаймання - 404 °С.

 

       Зразок компоненту моторного палива альтернативний (КМПА) (біокомпонент):

  1. Зовнішній вигляд та колір: прозора безбарвна або світло-жовта рідина, відповідає ТУ У 24.6-30219014-009:2007.
  2. Густина, за температури (20±1)°С, кг/м3 не більше 791791, ГОСТ  18995.1-73 ± 0,5 відповідає.
  3. Масова концентрація сухого залишку, мг/дм3 не більше 5027, 0ДСТУ ГОСТ 10749.9:2008±0,1 відповідає.
  4. Об'ємна частка води, %не більше 0,20,2ДСТУ 2572-94±0,01 відповідає.
  5. Об'ємна частка циклогексану, % від 0,05 до 0,50,1 ДСТУ  4646:2006±0,01 відповідає.
  6. Об'ємна частка бензину, % не менше 1,01,3ТУ У 24.6-30219014-009:2007 п.6.6 ± 0,01 відповідає.
  7. Ефір метил-трет-бутиловий (МТБЕ) або ефір етил-трет-бутиловий (ЕТБЕ), % від 0,1 до 0,5 не визначали ДСТУ EN 13132-2006.
  8. Об'ємна частка спирту етилового (органічних кисневмісних сполук), % не менше 97,8 не визначали - ТУ У 24.6-30219014-009:2007 п.6.8.

      Пропонуємо Вам  розглянути можливість придбання  нашого  продукту, компоненту  паливного для бензинів (біокомпонент,  КМПА, КМТА).